Aktuelle vejledninger til danske universiteter

Den danske Open Access Indikator bestræber sig på at være transparent i forhold til processer, datagrundlag, kriterier etc. Denne side samler information, vigtige datoer og brugervejledninger som vurderes relevant for de danske universiteter der implementerer Open Access.

Årshjul

Den årlige publicering af Open Access resultaterne i Danmark er resultatet af en proces der inkluderer testkørsler, høringsperioder hvor universiteterne involveres, tilpasninger etc. Et visuelt overblik over årshjulet er tilgængeligt online.

Brugen af anerkendte eksterne repositorier

Open Access Indikatoren måler Open Access fra både lokale og andre anerkendte Open Access repositorier. En autoritetsliste over anerkendte eksterne repositorier opdateres årligt på baggrund af input fra de danske universiteter. Universiteterne har mulighed for, i en høringsperiode, at stille forslag til nye repositorier til optagelse på autoritetslisten.

Den aktuelle autoritetsliste, kriterierne for optagelse, samt en guide til hvordan der linkes korrekt, forklares i denne vejledning.

Tidsskrifter med lange embargoperioder

Mellem 2017 og 2021 blev der opretholdt en liste over tidsskrifter, som havde embargoer ud over de 12 måneder der er tilladt i den Nationale Open Access Strategi. Artikler der publiceredes i et af tidsskrifterne blev klassificeret som blokeret Open Access i Open Access Indikatoren

På grund af mere præcise oplysninger om tidsskrifternes embargopolitik er det fra 1. testkørsel juni 2021, ikke længere nødvendigt at opretholde en særskilt liste over tidsskrifter med lange embargoer. Derfor opdateres listen ikke længere.

De tidligere lister over tidsskrifter med embargoer over 12 måneder kan downloades under fanen Data

Vi anvender cookies til at forbedre oplevelsen. Læs mere